GDPR

Vilka är GDPR reglerna?

Den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny lagstiftning som antagits av EU 2016 och som syftar till att skydda enskilda personers rättigheter i den nya digitala tiden. GDPR anger 6 principer för dataskydd som alla organisationer måste följa vid insamling, bearbetning och lagring av individers personuppgifter. I slutetav detta dokument ligger en länk till Datainspektionen ifall du vill ha mer information om GDPR.

Datarättigheter enligt GDPR

Som anges i EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har alla följande rättigheter när det gäller hantering av personuppgifter:

  • Rätt till åtkomst: Alla har rätt att få insikt de uppgifter som någon har om dem.

  • Rätt till rättelse: Alla har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade.

  • Rätt till radering / rätt att glömma: I särskilda fall har alla rätt att få sin information raderad före en angiven tidpunkt för automatisk radering.

  • Rätt till begränsning av bearbetning: I vissa fall har individer rätt att begränsa användningen av uppgifter om dem. I sådana fall kan uppgifterna bara användas med individens godkännande.

  • Rätt till invändning: I vissa fall kan individer invända mot en laglig hantering av deras uppgifter.

Läs mer