Agenda 2030

Vi har drivit STF Vandrarhem Edsbyn sedan 1975 och vi har ända sen starten haft ett hållbarhetsperspektiv på vår verksamhet. Vi är därför mycket glada över att såväl STF som vårt lokalsamhälle numera arbetar inom samma ramverk, Agenda 2030!

  • STF formulerade 2016 föreningens ambitioner i ett hållbarhetslöfte som alla vandrarhem ska stå bakom. Det uppdaterades i år och STFs hållbarhetslöfte 2021 har en tydligare koppling till FNs globala mål för hållbar utveckling, d.v.s. Agenda 2030!

  • Voxnans avrinningsområde utsågs 2019 till biosfärområde av UNESCO! Biosfärområde Voxnadalen blev därmed "en del av ett världsomspännande nätverk med uppgiften att bidra till genomförandet av FNs Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030"!

Här nedan kan du ta del av STFs hållbarhetslöfte 2021. Du får också veta mer om det pågående hållbarhetsarbetet i vår verksamhet och inom Biosfärområde Voxnadalen! Trevlig läsning!

Globala mål

Klicka på bilden för att se de 9 globala mål som STF strävar mot! Längst ner på sidan ser du alla 17.

Biosfärområde Voxnadalen

Som biosfärområde utgör vi i Voxnadalen en del av ett världsomspännande nätverk med uppgiften att bidra till genomförandet av FNs Globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.
"Biosfärområde Voxnadalen har under det senaste året deltagit i 20 olika projekt om skog, vatten och det öppna kulturlandskapet.
Biosfärområdet har även tagit fram en handlingsplan för biologisk mångfald.
Aktuella åtgärder är bland annat anläggning av nya ängsmarker (som en del av det långsiktiga arbetet med att gynna pollinerande insekter)." Ur artikel i Ljusnan 2021-11-11

STFs
Hållbarhetslöfte

Klicka på bilden för att se alla STFs hållbarhetsmål och vad de innebär!

Hur du som gäst kan bidra

Hållbarhetsarbete hos oss

Vi försöker minska vårt avfall och källsorterar det som blir!
Vi är en del av laddnätverket InCharge (med förnybar el från Edsbyns Elverk).
Vi har bergvärme, vi kör elbil och vi köper vattenkraftsel.
Vi väljer miljöanpassade kvalitetsprodukter.
Earth Hour 2022, STF Edsbyn i Alfta kyrka.
Vi främjar en god folkhälsa, som här inför Vandringens dag.
Vi värnar om vattnet som resurs och har snålspolande wc och vattenkranar.
Vi värnar om vattnet och har vattentunnor vid stuprören.
Vi är engagerade i samhället:
Vi väljer grönt - ekologiskt, fair trade och lokalt producerat.
Vi främjar välmående och god folkhälsa och tar ansvar för energianvändningen.
Sommartid gör vi bokashi! Resten av året blir matavfallet biogas.
Vi främjar välmående och god folkhälsa!
Vi är engagerade i föreningar, projekt och politik.
Hållbarhetsbilaga i Ljusnan i mars 2020. Vi försöker bekämpa klimatförändringarna!
Vi väljer miljöanpassade produkter och gör våra inköp lokalt.
Vi var först ut med STFs hållbarhetslöfte 2017!
Ljusnan problematiserar Black Friday nov. 2021
Globala mål med gul markering är egna prioriteringar.
Globala mål med grön markering ingår i STFs Hållbarhetslöfte.